นายทองเฟื้อ   เทียมอุทัย
 
 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 
 
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
 
นายวชิรพงษ์   กัลยาณไพศาล
นางสาวสิรีนาถ   เลียบวัน
นายวรงค์   วิโนทกะ
ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
 
นายณรงค์   ภานุมาต
นางสาวณัฐกฤตา   สำเภาทอง
 
ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง