พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหามหาราชินี

          โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  เพชรบุรี  จัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีนาถ  12  สิงหามหาราชินี
ในวันที่ 11  สิงหาคม 2560 . โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้า กิจกรรมถวายพระพร  และกิจกรรมกราบแม่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในช่วงบ่าย ส่วนวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ภาคเช้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร
ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด และภาคค่ำร่วมพิธีถวายพระพร ณ สวนสมเด็จย่า เทศบาลตำบลบ้านลาด

 

ชมภาพกิจกรรม | 1 |  2 || 4 |

 

 

 

   ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

         โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  เพชรบุรี  จัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ 28 ก.ค. โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้า กิจกรรมลงนามถวายพระพร
และกิจกรรม  Big Cleaning Day  บริเวณโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

 

ชมภาพกิจกรรม | 1 |  2 |

 

 

 

    กิจกรรม "วันอาเซี่ยน"  "ASEAN  DAY"

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จัดกิจกรรม "วันอาเซี่ยน" ในวันที่ 16 สิงหาคม 60 
ณ  หอประชุมโรงเรียน  โดยจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนทุกๆ ระดับชั้น

ชมภาพกิจกรรม | 1 |

     การนิเทศติดตามความกว้าหน้าการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ

        โรงเรียบบ้านลาดวิทยา  ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การนิเทศติดตามความกว้าหน้าการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  9 สิงหาคม  2560  ณ  ห้องช่อเสลา  โดยการนำของท่านปลิฎสดา   เพชรสีเงิน  รอง ผอ.สพม.10 
มาเป็นประธาน   โดยมีคณะกรรมการให้การต้อนรับ  ประกอบด้วยผู้อำนวยการร้อง  มะเจี่ยว  รองจารุพรรณ์   อินจวงจิรกิตต์
รองกษมาพร   ทองเอื้อ  และคณะกรรมการอีหลายท่านให้การต้อนรับ

ชมภาพกิจกรรม | 1 |

    กิจกรรมประชุมนักเรียน

           โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จัดกิจกรรมประชุมนักเรียนทั้ง  6  ระดับในวันศุกร์  คาบเรียนที่ 9  ของทุกๆ วันศุกร์
ท่านผู้อำนวยการร้อง มะเจี่ยว เป็นประธานในพิธี

 

ชมภาพกิจกรรม | 1 |

   ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลธนาคารออมสิน 2560

         โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ  18  ปี  โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2560
ระดับจังหวัด และ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค      กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา เพชรบุรี

         โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  เพชรบุรี  จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู้  ตามนโยบายขอวรัฐบาล  ซึ่งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ให้กับคร-บุคลากรูและนักเรียน ได้รับชมผลงาน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลาดวิทยา

 

ชมภาพกิจกรรม | 1 |

    กิจกรรมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน

          โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  เพชรบุรี  ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี  จัดฝึกอบรมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ   หอประชุมโรงเรียนบ้านลาดวิทยา

 

ชมภาพกิจกรรม | 1 |

<< 1  |  2  4  |   5  9   | 10 |


โรงเรียนบ้านลาดวิทยา   จังหวัดเพชรบุรี
111 หมู่ 7    ตำบลบ้านลาด    อำเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี   76150
  Website     http://www.banlat.ac.th         E-Mail  :  ban_lat@hotmail.com
โทร  032-491343, 032-491470   โทรสาร  032-440680
Design   By   Thongfeua   Thiamuthai  :  MICT.Banlat