เสลาเกมส์ 60

         โรงเรียนบ้านลาดวิทยาจัดดารแข่งขันกีฬาภายใน (เสลาเกมส ์60)  ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่  12 มิ.ย. - 13 ก.ค  60
และพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 13 ก.ค. 60 ได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 
ท่ายชัยยะ อังกินันทน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน สพม.10  เพชรบุรี คณะกรรมการสถานศึกษา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา  ครูเก่าโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ท่านผู้กำกับสถานตำรวจภูธรอำเภอบ้านลาด  และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายๆท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ชมภาพกิจกรรม | 1  |  3  |  5  |  6  |  |   9  |

  แห่เทียนพรรษา

        โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560 โดยมอบหมายให้แต่ละคณะสี 
จัดขบวนแห่ไปถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนตามวัดต่างๆ จำนวน 6  วัดในเขตอำเภอบ้านลาด ดังนี้
1. วัดใหม่ประเสริฐ.... คณะสีน้ำเงิน    2.วัดโพธิ์กรุ ...คณะสีส้ม  3. วัดลาดศรัทธาราม.....คณะสีแดง  
   
4 วัดเกาะแก้ว....คณะสีฟ้า      5.วัดม่วงงาม...คณะสีเหลื่อง   และ 6.วัดไม้รวกสุขาราม.....คณะสีเขียว

ชมภาพกิจกรรม | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  

  หล่อเทียนพรรษา

          โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2560  ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 
ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการร้อง  มะเจี่ยว เป็นประธานในพิธี  ว่าที่ ร.ต.ยุทธ  นุชสวัสดิ์ นายกสมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ผู้อำนวยการประหยัด   นุชสวัสดิ์  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นโรงเรียนบ้านลาดวิทยา และคณะครูร่วมในพิธีดังกล่าว

ชมภาพกิจกรรม | 1 |  

 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา

        โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
ในวันที่ 7 กรกฎาคม  60   ณ บริเวณหน้าอาคาร 6 โดยมีท่านผู้อำนวยการร้อง  มะเจี่ยว  เป็นประธานในพิธี

ชมภาพกิจกรรม | 1 |  

  ทำบุญถวายเทียนพรรษา

        ฝ่ายกิจการนักเรียนนำโดยคณะกรรมการ สภานักเรียน คณะนักเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ออกเรี่ยรายเงินทำบุญ
เนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ บริเวณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้นลาด  ได้รับเงินร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 
จำนวน  12,000 บาท ถวายแด่วัดในอำเภอบ้านลาด  จำนวน  6 วัดได้แก่ วัดใหม่ประเสริฐ   วัดไม้รวกสุขาราม  วัดลาดศรัทธาราม 
วัดโพธิ์กรุ  วัดเกาะแก้ว  และวัดม่วงงาม  

ชมภาพกิจกรรม | 1 |  

กิจกรรม "น้าต่อไฟ. ให้เด็กไทยตาสว่าง "

           งานแนะแนวร่วมกับกลุ่มกิจกรรม "น้าต่อไฟ ให้เด็กไทยตาสว่าง" จัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ค้นหาเป้าหมายของการมีชีวิต ศักยภาพ ทักษะและพรสวรรค์  เพื่อสร้างความเป็นตัวตนที่แท้จริงออกมา เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 60  ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ตั้งแต่เวลา 08.30-11.00 น.

ชมภาพกิจกรรม | 1 |

ศึกษาดูงานจันทบุรี-ระยอง-ชลบุรี

         โรงเรียนบ้านลาดวิทยาจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ณ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และชลบุรี 
ระหว่างวันที่ 29 มิย. - 2 ก.ค. 60
โดยเข้าศึกษาดูงาน  ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์  จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 60
ที่ผ่านมา ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง

 

ชมภาพกิจกรรม | 1 |

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

          กองลูกเสือโรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและพิธีสวนสนาม  เนื่องวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม  ของทุกๆปี  โดยมีท่านผู้อำนวยการ ร้อง  มะเจี่ยว  ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนบ้านลาดวิทยา เป็นประธานในพิธี 
รองผู้อำนวยจารุพรรณ์  อินจวงจิรกิตต์  กล่าวรายงาน  รองผู้อำนวยการกษมาพร   ทองเอื้อ  นำกล่าวปฏิญาณตน
  คณะครูที่เป็นผู้กำกับ รองผู้กำกับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์   ร่วมพิธีสวนสนามอย่างสวยงาม

ชมภาพกิจกรรม | 1 |

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

           กองลูกเสือต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านลาดวิทยา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  โดยมีรองผู้อำนวยการ กษมาพร  ทองเอื้อ 
รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน  ครูสมฤกษ์   รัตนเย็นใจ  หัวหน้างานต่อต้านยาเสพติด  ร่วมเดินรณรงค
์ คณะกรรมการนักเรียน ลูกเสือ
เนตรนารีและยุวกาชาด ร่วมเดินขบวน

ชมภาพกิจกรรม | 1 |

แสดงความยินดีกับท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

         ท่านผู้อำนวยการร้อง   มะเจี่ยว  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับท่านประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา เพื่อแสดงความยินดีท่านเข้ารับตำแหน่งใหม่

ชมภาพกิจกรรม | 1 |

  ASEAN  Youth Leader

           โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 10 ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติการ 
ใช้หลักสูตรผู้นำนักเรียนอาเซี่ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ASEAN Youth Leader-AYL) ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย.60
  โดยมี ท่านผู้อำนวยการ ร้อง  มะเจี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา เป็นประธานในพิธี

  ชมภาพกิจกรรม | 1 |

 

  MATH ONE

          โครงการ Math one back to school ปี 8 จัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ 4 
เมื่อวันที่ 20  มิย.60  ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านลาดวิทยา

 

ชมภาพกิจกรรม | 1 |

    พิธีเข้าประจำกองยุวกาชาด

         พิธีเข้าประจำกองยุวกาชาดของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

  ชมภาพกิจกรรม | 1 |

 

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10|


โรงเรียนบ้านลาดวิทยา   จังหวัดเพชรบุรี
111 หมู่ 7    ตำบลบ้านลาด    อำเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี   76150
  Website     http://www.banlat.ac.th         E-Mail  :  ban_lat@hotmail.com
โทร  032-491343, 032-491470   โทรสาร  032-440680
Design   By   Thongfeua   Thiamuthai  :  MICT.Banlat