อบรมนักเรียนแกนนำจิตอาสาป้องกันภัยเอดส์

         
โรงเรียนบ้านลาดวิทยาจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำจิตอาสาปัองกันภัยเอดส์  
ณ  ห้องศูนย์สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
   โรงเรียนบ้านลาดวิทยา


ชมภาพกิจกรรม

    แนะแนวน้อง ม่วงขาว 55

         ศิษย์เก่ารุ่นที่ 54  กลับมาแนะแนวน้อง ม.6 รุ่นที่ 55  ร หอประชุมโรงเรียนบ้านลาดวิทยา

 


ชมภาพกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
 

 << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10|


โรงเรียนบ้านลาดวิทยา   จังหวัดเพชรบุรี
111 หมู่ 7    ตำบลบ้านลาด    อำเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี   76150
  Website     http://www.banlat.ac.th         E-Mail  :  ban_lat@hotmail.com
โทร  032-491343,   โทรสาร  032-440680