ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

          ศุนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านลาดวิทยาจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

ชมภาพกิจกรรม | 1 |

  กิจกรรมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙

         โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธถวายความอาลัย  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลเดช รัชการลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี   ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560

ชมภาพกิจกรรม | 1 |

  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

 

ชมภาพกิจกรรม | 1 |

  ถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช

        โรงเรียนบ้านลาดวิทยาร่วมพิธีถวายพวงมาลา แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  23  ตุลาคม  2560
ณ  บริเวณวัดท่าไชยสิริ   อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี 

ชมภาพกิจกรรม | 1 |

  ค่ายวิทย์-คณิต

 

ชมภาพกิจกรรม | 1 |

  ตลาดนัดสิ้นเทอม

 

ชมภาพกิจกรรม | 1 |

  หิ้วปินโตไปวัด

 

ชมภาพกิจกรรม | 1 |

  งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2560 

         โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต  สำหรับคุณครูที่เกษียณอายุราชการในปี 2560 จำนวน 5 ท่าน คือ
1. คุณครูนยนา  ทองแป้น  2. คุณครูประไพ   สมพงษ์  3. คุณครูพิชัย   ประสมศรี   4. คุณครูนพดล   เกษสกุล  
และ 5. นางสาวประยูร   ประสมศรี  โดยจัดกิจกรรมอำลานักเรียนในวันที่ 22  กันยายน  60  และพิธีแสดงมุทิตาจิต 
ในวันที่ 29  กันยายน  60   ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านลาดวิทยา      เรียนเชิญคุณครูเก่า ศิษย์เก่าร่วมมุทิตาจิต

ชมภาพกิจกรรม | 1 | 2 |
        

  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 

 

 

ชมภาพกิจกรรม | 1 |

  ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเพชรบุรี

 

ชมภาพกิจกรรม | 1 | 2 |

1  |  2  4  |   5  9   | 10 |


โรงเรียนบ้านลาดวิทยา   จังหวัดเพชรบุรี
111 หมู่ 7    ตำบลบ้านลาด    อำเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี   76150
  Website     http://www.banlat.ac.th         E-Mail  :  ban_lat@hotmail.com
โทร  032-491343, 032-491470   โทรสาร  032-440680
Design   By   Thongfeua   Thiamuthai  :  MICT.Banlat