ว่าที่ร้อยโท ยุทธ   นุชสวัสดิ์
ตำแหน่ง นายกสมาคมผู้ปกครองและครู
 
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา