ขอต้อนรับสู่ Banlatwitthaya  School  Petburi
create an account
HometopicsDownloadsAccount Prefs / RegisterPost NewsTop10  


· Home
· My Account
· Administration
· Logout

Modules
· AvantGo
· Downloads
· FAQ
· Members List
· News
· Recommend Us
· Reviews
· Search
· Sections
· Stats
· Submit News
· Topics
· Top List
· Web Links ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 ช่วยจำชื่อและรหัสผ่าน


ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่. ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเองศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64ศฺลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ผู้บันทึก Admin on (13 คนอ่าน)
ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านลาดวิทยา เป็นสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ย. 57 โดยมีการแข่งขันทักษะวิชาการงานอาชีพจำนวน 18 รายการ และทักษะคอมพิวเตอร์จำนวน 14 รายการ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในการแข่งขันทักษะต่างๆ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ชมภาพกิจกรรม
สรุปเหรียญรางวัล
ตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค
ศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก


แสดงความเห็น? ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

power greenPower Green Camp
ผู้บันทึก Admin on (40 คนอ่าน)
Power Green Camp 9
นางสาวธัญภัทร แช่มทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1 เป็น 1ในนักเรียน 70 คนทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้า “ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9” ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 12 – 19 ตุลาคม 2557 โดยได้ส่งเรียงความสมัครเข้าค่ายภายใต้หัวข้อ “ เยาวชนไทย เรียนรู้รับมือธรณีพิบัติภัย มหันตภัยใกล้ตัว ” ซึ่งได้รับความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ ธรณีพิบัติภัยมากมาย และได้ดูงานนอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการเข้าค่ายครั้งนี้ กลุ่มสีเขียวของพวกเราได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลขวัญใจมหาชน ( Popular Vote ) พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จากท่านคณะกรรมการ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตอย่างหนึ่ง

ชมภาพกิจกรรม


แสดงความเห็น? ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ข่าวใหม่ประชุมผู้ปกครอง
ผู้บันทึก Admin on (32 คนอ่าน)
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลาดวิทยา

ชมภาพกิจกรรม


แสดงความเห็น? ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ข่าวใหม่อบรมหลักสูตรศตวรรษ ๒๑
ผู้บันทึก Admin on (31 คนอ่าน)
สพม.10 ร่วมกับโรงเรียนบ้านลาดวิทยา จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรศตวรรษ ๒๑

ชมภาพกิจกรรม

แสดงความเห็น? ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

อาสายุวกาชาดชนะเลิศการแข่งขันปฐมพยาบาล
ผู้บันทึก Admin on (33 คนอ่าน)
ชนะเลิศการแข่งขันปฐมพยาบาล

ชมภาพกิจกรรม

แสดงความเห็น? ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

กลุ่มลูกเสือ ม.3 มอบขยะ อบต.บ้านหม้อลูกเสือ ม.3 มอบขยะ
ผู้บันทึก Admin on (42 คนอ่าน)
กลุ่มลูกเสือ-เนตรนารีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา มอบขยะรีไซเคิล ให้อบต.บ้านหม้อ จ.เพชรบุรี เพื่อร่วมโครงการ โดยการแนะนำของ นายนิรันดร์ เกษตรพูลสุข สมาชิกสภา อบต.บ้านหม้อ และครูปกฤต เกตุเอี่ยม ครูบ้านลาดวิทยา โดยมีนายทองเฟื้อ เทียมอุทัย นายสมฤกษ์ รัตนเย็นใจ ครูผู้กำกับกลุ่มลูกเสือในระดับชั้มัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมนักเรียนตัวแทนลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมมอบขยะ

ชมภาพกิจกรรม

แสดงความเห็น? ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

กีฬาภายในบ้านลบาดวิทยาการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ผู้บันทึก Admin on (50 คนอ่าน)
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557

ชมภาพกิจกรรม-1
ชมภาพกิจกรรม-2
ชมภาพกิจกรรม-3
ชมภาพกิจกรรม-4

แสดงความเห็น? ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

สื่อการสอนสำหรับนักเรียน LDสื่อการสอนนักเรียนเรียนร่วม
ผู้บันทึก Admin on (25 คนอ่าน)
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนเรียนร่วม (LD) วิชาภาษาไทย

ชมภาพกิจกรรม

แสดงความเห็น? ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

การฦึกอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีการฝึกอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ผู้บันทึก Admin on (32 คนอ่าน)
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ส่งนักเรียนเข้ากิจกรรมฝึกอบรม โครงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ณ พฤฒิมารีสอร์ท ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ชมภาพกิจกรรม

แสดงความเห็น? ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ต้อนรับรองฯอุดม  อญุ๋ชมบุญต้อนรับรองฯอุดม
ผู้บันทึก Admin on (22 คนอ่าน)
ชมภาพกิจกรรม


แสดงความเห็น? ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ASEAN DAYASEAN DAY
ผู้บันทึก Admin on (29 คนอ่าน)


แสดงความเห็น? ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๗พิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๗
ผู้บันทึก Admin on (43 คนอ่าน)


แสดงความเห็น? ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

วันภาษาไทยวันภาษาไทย
ผู้บันทึก Admin on (35 คนอ่าน)


แสดงความเห็น? ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

แห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗แห่เทียนพรรษา
ผู้บันทึก Admin on (24 คนอ่าน)
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านลาด จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2557 โดยการนำเทียนไปถวายวัดต่างๆในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด

แสดงความเห็น? ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
นายฬุฐ สำเภาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางจารุพรรณ์ อินจวงจิรกิตต์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นายอุดม อยู่ชมบุญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

นางพรรณี เทพสูตร
หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

นายวัชรินทร์ บุญทรัพย์
หัวหน้างานฝ่ายอาคารสถานที่

นางกรรณิสา อยู่ชมบุญ
หัวหน้างานฝ่ายอำนวยการ· ศฺลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ( 25 พ.ย. 2014)
· Power Green Camp ( 04 พ.ย. 2014)
· ประชุมผู้ปกครอง ( 03 พ.ย. 2014)
· อบรมหลักสูตรศตวรรษ ๒๑ ( 03 พ.ย. 2014)
· ชนะเลิศการแข่งขันปฐมพยาบาล ( 03 พ.ย. 2014)
· ลูกเสือ ม.3 มอบขยะ ( 03 พ.ย. 2014)
· การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ( 03 พ.ย. 2014)
· สื่อการสอนนักเรียนเรียนร่วม ( 03 พ.ย. 2014)
· การฝึกอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ( 03 พ.ย. 2014)
· ต้อนรับรองฯอุดม ( 03 พ.ย. 2014)What do you think of PostNuke?

· Think? I use it!
· It is what was needed.
· What is PostNuke ?

[ ดูคะแนน | การสำรวจ ]


จำนวนโหวต: 0
คำวิจารณ์: 0
ขณะนี้มี, 5 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิก. เข้าใช้โปรแกรม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ภาษาไทย 1.85
โดย PostNukeThai.com
โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ


E:Mail=ban_lat@hotmail.com

Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in E:\AppServ\www\home\includes\pnSession.php on line 401